de leukste manier om je
huis te (ver)kopen

Wet- en Regelgeving

De energieprestatiecertificering bij verkoop of verhuur van woningen

Bij de verkoop of verhuur van een woning is het verplicht om een energieprestatiecertificaat te overhandigen aan de koper of huurder. Dit certificaat geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en bevat aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen. Het energieprestatiecertificaat is bedoeld om potentiële kopers of huurders bewust te maken van de energie-efficiëntie van de woning en hen te stimuleren om te kiezen voor een duurzame woning. Het is belangrijk om dit certificaat tijdig aan te vragen en te zorgen dat de woning voldoet aan de gestelde eisen.

Subsidies voor verduurzaming van je woning

Het verduurzamen van je woning is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook financiële voordelen met zich meebrengen. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar om eigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzame installaties. Vanaf 1 januari 2023 ontvang je 15% subsidie over één isolerende maatregel. Voor twee isolerende maatregelen ontvang je 30% subsidie. Heb je na april 2022 één isolerende maatregel getroffen, dan kun je daar nu nog subsidie voor aanvragen. Alle ins en outs over deze subsidieregeling lees je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

De rol van de gemeente bij ruimtelijke ordening

Bij het ontwikkelen of verbouwen van onroerend goed is het van groot belang om rekening te houden met de regelgeving omtrent ruimtelijke ordening. De gemeente speelt hierbij een centrale rol. Zij stelt bestemmingsplannen op en beoordeelt vergunningsaanvragen. Het is van belang om te weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor een specifiek perceel of pand. Daarnaast kan de gemeente eisen stellen aan bijvoorbeeld de bouwhoogte, het gebruik van het pand of de aanleg van groenvoorzieningen. Het is verstandig om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente om mogelijke obstakels te voorkomen.

De rol van de Kadaster bij onroerend goed transacties

Het Kadaster speelt een cruciale rol bij onroerend goed transacties in Nederland. Het is verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van eigendomsinformatie, hypotheekgegevens en kadastrale grenzen. Bij de aankoop of verkoop van een woning is het essentieel om het Kadaster te raadplegen om te controleren of de verkoper daadwerkelijk de eigenaar is en om eventuele beperkingen of lasten op het onroerend goed te achterhalen (dit kan een makelaar ook voor jou doen).

Ouderdomsclausule: waarom is het belangrijk?

Bij de aankoop van een oudere woning kan een ouderdomsclausule van toepassing zijn. Deze clausule beschermt de verkoper tegen eventuele claims of geschillen met betrekking tot gebreken die te maken hebben met de leeftijd van de woning. Het is belangrijk om de ouderdomsclausule goed te begrijpen voordat je een oudere woning koopt. Het kan betekenen dat je als koper bepaalde risico's op je neemt, en het is verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren om eventuele verborgen gebreken te identificeren voordat je tot aankoop overgaat.

Verborgen gebrek(en) ontdekt na sleuteloverdracht?

Je hebt eindelijk je droomhuis gevonden, de papieren ondertekend en de sleutels ontvangen. Je bent helemaal klaar om je nieuwe huis te betreden. Maar plotseling ontdek je iets wat je niet had verwacht: een verborgen gebrek. Wat nu?

Als je een verborgen gebrek ontdekt, neem je in de eerste plaats contact op met de verkoper of de makelaar. Leg het probleem uit en stel voor een inspectie uit te voeren om de omvang van het gebrek vast te stellen. Het is belangrijk om dit schriftelijk te doen en alle communicatie te bewaren, zodat je bewijs hebt van je melding. In sommige gevallen kan de verkoper verantwoordelijk worden gesteld voor de reparatiekosten of kan er onderhandeld worden over een prijsverlaging. In andere gevallen kan er een verzekering zijn die de kosten dekt. Het is verstandig goed juridisch advies in te winnen om te begrijpen welke opties je hebt en wat je rechten zijn in jouw specifieke situatie.

Huurbescherming en de Huurwet

In Nederland is er wetgeving die huurders beschermt tegen willekeurige beëindiging van hun huurovereenkomst. De Huurwet bepaalt dat een verhuurder een geldige reden moet hebben om de huurovereenkomst te beëindigen, zoals wanbetaling of ernstige overlast. Daarnaast zijn er regels met betrekking tot huurverhogingen en het onderhoud van de woning. Het is belangrijk voor zowel huurders als verhuurders om op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten onder de Huurwet om geschillen te voorkomen.

Bouwbesluit en bouwvergunningen

Het Bouwbesluit bevat regels en voorschriften met betrekking tot de bouwkwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van gebouwen in Nederland. Het bepaalt bijvoorbeeld de minimale eisen voor brandveiligheid, ventilatie, energieprestaties en toegankelijkheid. Bij het uitvoeren van bouw- of verbouwingswerkzaamheden is het vaak noodzakelijk om een bouwvergunning aan te vragen. Deze vergunning wordt afgegeven door de gemeente en toetst of het bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en andere wet- en regelgeving.

Het belang van rookmelders in woningen

Sinds 1 juli 2022 ben je verplicht om rookmelders op te hangen in je huis. Let ook goed op de voorwaarden die zijn vastgesteld. Rookmelders zijn van cruciaal belang voor de veiligheid in woningen. Ze detecteren vroegtijdig rook en waarschuwen je bij een mogelijke brand, waardoor je kostbare tijd hebt om te ontsnappen en de hulpdiensten te waarschuwen. Het is belangrijk om rookmelders op strategische plaatsen in je woning te installeren, zoals in de gangen en slaapkamers. Vergeet niet om de batterijen regelmatig te controleren en te vervangen om ervoor te zorgen dat de rookmelders naar behoren werken.

Overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning

Bij de aankoop van een woning in Nederland is overdrachtsbelasting van toepassing. Dit is een belasting die je betaalt over de aankoopprijs van de woning. Voorheen gold er een vast tarief, maar sinds 2021 zijn er nieuwe regels ingevoerd. Wat zijn de voorwaarden voor vrijstelling van overdrachtsbelasting? De koper moet tussen de 18 en 35 jaar oud zijn en niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze vrijstelling. De koper mag wel eerder een woning gekocht hebben. De maximale koopsom bedraagt €440.000. Daarnaast geldt: De kopers gaan zelf in het huis wonen en het huis wordt niet verhuurd.

Fiscale aspecten van vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen hebben ook fiscale aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB) en overdrachtsbelasting. Daarnaast zijn er specifieke regels voor vastgoedbeleggingen, zoals de fiscale behandeling van huurinkomsten, afschrijvingen en financieringskosten. Het is raadzaam om een fiscaal adviseur te raadplegen om op de hoogte te blijven van de actuele fiscale wetgeving en om te zorgen dat je optimaal gebruikmaakt van de fiscale mogelijkheden.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

In de vastgoedsector is het belangrijk om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze wet verplicht onder andere vastgoedprofessionals, zoals makelaars en notarissen, om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Het doel is om de vastgoedsector te beschermen tegen criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld. Het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de verplichtingen onder de WWFT en deze nauwgezet na te leven.

Eigenwoningforfait: wat is het en hoe werkt het?

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat je moet optellen bij je belastbaar inkomen als je een eigen woning hebt. Het is gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning en dient als een soort 'huurwaarde' van je eigen woning. Het eigenwoningforfait wordt gebruikt om een deel van de hypotheekrenteaftrek te compenseren. Hoe hoger de WOZ-waarde van je woning, hoe hoger het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait kan jaarlijks veranderen, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele percentages en bedragen. Het eigenwoningforfait bedraagt voor de meeste huiseigenaren 0,35% van de WOZ-waarde. Voor een woning met een WOZ-waarde boven €1,2 miljoen, geldt een hogere heffing.

Background Image Background Image
Wat zeggen onze klanten

Dankzij het team van Siefkes vastgoed ons oude huis goed en snel verkocht. De aankoop van ons nieuwe huis had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk zijn wij erg blij op ons nieuwe plekje!

Dhr. M. Alvering
Harm van der Laanweg 7

Fijn contact. Afspraken worden nagekomen. Zijn proactief en deskundig en denken goed mee. Een makelaar die naast je staat.

Een funda gebruiker
Rembrandtlaan 8

Goede kennis van zaken. De woning is ook erg mooi gepresenteerd. Snel en naar tevredenheid verkocht.

Een funda gebruiker
Torenlaan 4 a

Alles goed en snel geregeld, reageren snel bij vragen, inmiddels 3 huizen verkocht via Siefkes. Topteam.

Een funda gebruiker
Apollolaan 36

Alles goed en snel geregeld, reageren snel bij vragen, inmiddels 3 huizen verkocht via Siefkes. Topteam.

Een funda gebruiker
Apollolaan 34